దెంగు దెంగు పూకు పగల దెంగు నా పూకు నీదే - 3

Tags

మదన్ ఒకరివి ఒకరు పిసుక్కోవడం నేను మదన్ మొడ్డను నోట్లో పెట్టుకొనిచీకడం మా డాడీ ఫ్రెండ్ చూచాడు. మా నాన్నకు చెప్పాడు. మా నాన్ననన్ను కాలేజీ మానిపించి నాకు వెంటనే తన ఫ్రెండ్ కొడుక్కు ఇచ్చి పెళ్లి చేసాడు.ఇప్పుడు మరలా నాన్న మదన్ ను నాకు గుర్తు చేసాడూ. తను మా అత్త గారినిదెంగడానికి మదన్ ను నాకు ఎరగా చేస్తున్నాడు. నాకు కూడా మదన్ గాడిమొడ్డ గుర్తుకు రాగానే పూకు చెరువు అయింది. సరేనాన్నా అన్నాను ఆనందంగానాలుకతో పెదాలు తడుపుకుంటూ ఎప్పుడెప్పుడు మదన్ గాడి మొడ్డ చీకుదామాఅని ఆత్రంగా ఉంది.సరే నాన్నా నీ ఇష్టం. ఇదే మీరు నాకు ఇచ్చే గిఫ్ట్ అయితే నాకు ఓఖ్. మీకు చాలాచాలా thanks. నా బాధ అర్ధం చేసుకున్నారు. అప్పుడు కూడా నేను మదన్కేవలం నాక్కోడం చీక్కోడం తప్ప ఏమీ చేసుకోలేదు. వాడితో చేయించుకోవాలనినాకు కోరిక. ఆ కోరిక మీరు తీరుస్తున్నారు." అన్నానుసరే ఆలస్యం ఎందుకు ఇప్పుడే వెళ్లంది. మీ అత్త గారికి నేను ఫోన్ చేసి చెబుతానుఅన్నాడుఫోన్ ఎందుకు నాన్న. మా ఇంటికి వెళ్లి మా అత్త గారినిముద్దులాడుతూ చెప్పండి"అన్నానుచిలిపి పిల్ల అని నా బుగ్గ మీద నిమిరాడు.నేను నవ్వుకుంటూ బాత్ రూం కు పోయి 5 నిమిషాలలో fresh అయి వచ్చాను. బాగా బొడ్డు కిందికి చీర కట్టాను. బ్రా విప్పేసి ఒట్టి జాకెట్ వేసుకున్నాను. జాకెట్ లోనుండి నా సళ్ల ముచికలు మదన్ కు కనపడాలి కదా. నేను పిర్రలు స్వింగ్చేసుకుంటూ వచ్చాను. డాడీ నా వంకే చూస్తున్నాడు.మా డాడీ చూపులు నాబొడ్డు మీదా సళ్ల మీదా తొడల మీద ఉన్నాయి. నాన్నా వెళ్లి రానా అన్నానుడాడీ నా దగ్గరగా వచ్చి నా నడుము చుట్టూ చెయ్యి వేసి నన్ను తన దగ్గరగాలాక్కున్నాదు. డాడీ చెయ్యి నా పిర్రల మీద నిమురుతూ ఉంది. ఉమ్మ్మ్మ్ మదంతోబాగా ఎంజాయి చెయ్యి అంటూ నా బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టాడు. మా farm housekeys నాకు ఇచ్చాడు. నేను ఆయన చేతిలో నుండి కీస్తీసుకుంటుంటే నా పమిటాజారి పోయింది. మా డాడీ నా ఎత్తైన సళ్ల వంక కన్నార్పకుండా చూస్తున్నాడు.కన్న కూతురిని తన లవర్ తో దెంగించుకోడానికి పంపుతున్నా నాన్న అలా చూడ్డంలో తప్పేముంది అనుకున్నాను. డాడీ నా పమిట కొంగుతీసి సరి చేసాడు. అలా సరిచేస్తూ తన చేతులతో నా సళ్లను నిమిరాడు. డాడీ చేతి వేళ్లు నా సళ్లకు తగలగానే నా నరాలు జివ్వు మన్నాయి. ఆ రోజు నేను చూసిన డాడీ మొడ్డ నా కళ్లలొమెదిలింది. కాని కంట్రోల్ చేసుకున్నాను.thank you DaaDee నేను వెళుతున్నాను.అమ్మాయి 9 గంటల లోపు రాకు. 9 గంటల దాకా నేను మీ అత్త గారి పక్కలోఉంటాను" అన్నాడు నవ్వుతూ.నేను కూడా నవ్వేసాను.చక చక నడుచుకుంటూ కార్ దగ్గరకు వెళ్లాను.మదన్ నా వంక చూసి చిరునవ్వు నవ్వాడు.నేను కారు దగ్గరకు రాగానే మా డ్రైవర్ మదన్ వెనక డోర్ తీసాడు. నేనుకారు ఎక్కాను. "మదన్ మన కారు మన farm house కు పోనివ్వు" అన్నానుఅలాగే మేడం అన్నాడునా పెళ్లి అయిన తరువాత మదన్ తో ఒంటరి గా వెళ్లడం అదే మొదటి సారిమదన్ నన్ను తన అద్దం లో నుండి చూస్తున్నాడు అనిగమనించాను. నేను నా సళ్లమీద పమిట సరి చేసుకున్నాను."మేడం farm house ఎవరినైనా కలవాలా" అన్నాడు"లేదు మదన్ ఊరికినే కాసేపు rest తీసుకుందామని" అన్నాను"అయితే ఒంటరిగా ఉంటారా మేడం" అన్నాడు మదన్"అవును" అన్నానుకాసేపు నిశ్శబ్దంమేడం మీ పెళ్లికి ముందు మన సంగరి గుర్తుందా మేడం అన్నాడు మదన్"అదేంటి మదన్ నిన్ను అంత తొందరగా మర్చి పోతానా.ఆ రోజులు గుర్తుచేసుకోడానికేగా నువ్వు నేను ఒంటరిగా farm house కు వెళ్లడం. అన్నానుకొంటెగా నవ్వుతూవాడి కళ్లలో సంతోషం కనిపించింది.అవును మేడం ఆ రోజు మనం దెంగించుకుంటూ ఉండగా మీ డాడీ చూసారు.అందుకని సగంలో ఆపేసాము. ఈ రోజు ఆ దెంగుడు కార్యక్రమం పూర్తి చేద్దామాఅన్నాడుఅవును మదన్ అందుకేగా మనం వెళ్లడం అన్నాను.అదేంటి మేడం మీ నాన్న గారు పర్మిషన్ ఎలల ఇచ్చారు అన్నాడు వింతగా చూస్తూ"సొంత కూతురిని డ్రైవర్ తో దెంగించుకోమని ఎవరన్నా పంపిస్తారా చెప్పు. షాపింగ్కు అని చెప్పాను. సరే అన్నారు. మనం ఇద్దరం farmhouse కువెళుతున్న సంగరిడాడీ కి తెలీదు" అన్నానుthanks మేడం పెళ్లి అయిన తరువాతకూడా నన్ను గుర్తుపెట్టుకున్నందుకుఅదేంటి మదన్ నిన్ను ఎలా మరిచిపోతాను. నీది మూరెడు మా ఆయనది వేలెడు.అన్నాను నవ్వుతూ"అవునా మేడం. మీరు పెళ్లి అయిన తరువాత బాగా అందంగా తయారయ్యారు. మీఆయన బాగా దెంగుతున్నాడేమో అనుకున్నాను అన్నాడు మదన్"అదేంటి పెళ్లి కిముందు నేను అందంగా లేనా మదన్"అన్నాను చిరుకోపంతో"అది కాదు మేడం పెళ్లి కి ముందు బాగా అందంగా ఉన్నారు. ఇప్పుడుబాగా సెక్సీగా తయారయ్యారు" అన్నాడు మదన్సెక్సీ అంటే అన్నాను"మీ పిర్రలు బాగా ఏపుగాపెరిగాయి. సళ్లు లావు అయ్యాయి. బాగా సెక్సీ గా ఉన్నారుఅన్నాడు మదన్ఉమ్మ్మ్మ్ thanks మదన్. మా ఆయన ఎప్పుడూ నన్ను నీ మాదిరి సెక్సీ గాచూడలేదు. అన్నానుమేడం మనం ఇద్దరం దెంగించుకున్న రోజు గుర్తుకు వస్తే నా మొడ్డ లేస్తుందిమేడం. బాగా నిగిడి hard గా అవుతుంది. చూడండి మీ మాటలతో నా మొడ్డఎలా ఎగిరెగిరి పడుతూ ఉందో అన్నాడు మదన్అవును మదన్. నాకూ అలాగే ఉంది. మనం కార్ లో ఎన్నిసార్లు వాటేసుకొనిముద్దులుపెట్టు కోలేదు. నీ మొడ్డ నేను ఎన్ని సార్లు నలపలేదు. కాని మనకుదెంగించుకోడానికి సరి అయిన స్థలం దొరక్కా వాటితోనే సరిపెట్టుకున్నాము."అన్నానునేను ఏదైనా హోటల్ లాడ్జి కి రమ్మంటే మీరే రానన్నారు అన్నాడు మదన్ఆశగా నా సళ్ల వంక చూస్తూ."అవును మదన్ చాలా మిస్ అయ్యాము" అన్నానుఆ రోజుల్లొ మిమ్మల్ను ఒంగోబెట్టి మీ బలిసిన పిర్రలు పగల దీసి మీ పూకులో మొడ్డదోపి దెంగాలని చాలా కోరికగా ఉండేది మేడం అన్నాడునాకు మదన్ మాట్లాడె బూతులు అంటే చాలా ఇష్టం. మా ఆయనకు బూతులు అంటేఅస్సలే తెలీడు.మదన్, నువ్వు కూడానా సళ్లు చీకుతూ ఉంటే నాకు పూకులో జిల మొదలయ్యేది. తొడలమధ్య చెయ్యి పెట్టి అదుముకొనే దాన్ని అన్నానుమేడం పక్కన ఆపనా. నాకు ఆగడం లేదు కాసేపు మీ పూకునాకి నామొడ్డ మీ పూకు మీద రుద్దుతాను అన్నాడు మదన్ కైస్గాఅమ్మో వద్దు వద్దు ఎవరన్నా చూస్తే కొంప మునుగుతుంది. farm house కు పోనీ.అక్కడ నీ ఇష్టం రాత్రి 9 దాకా నా పూకు పగల దెంగుదువు గానీ" అన్నానుకసిగా.అలాగే మేడం కనీసం మీ జాకెట్ బటన్స్ విప్పండి. మీ సళ్లు చూస్తూ మొడ్డనలుపుకుంటాను అన్నాడు ఆత్రంగా మదన్ఒక చేత్తో streering తిప్పుతూ మరొక చేత్తో మొడ్డ అదుముకుంటున్నాడు మదన్నేను నవ్వుతూ నా జాకెట్ హుక్కులు విప్పాడు. నా సళ్లు మదన్ కు కనపడేట్టుబయటకు తీసాను. నా సళ్లు సళ్ల ముచికలు చూడగానే మదన్ హా ఇస్స్స్ అనిమూలిగాడు. ఒక చేత్తో మొడ్డ నలుపుకుంటూచూడండి మేడం మీ సళ్లు చూచి నా మొడ్డ ఎలా నిగిడిందో. మేడం కాస్తముందుకు జరగండి నా చెయ్యి వెనక్కు పెట్టి మీ సళ్లు పట్టుకుంటాను అన్నాడుమదన్.అబ్బా వద్దురా మదన్. తొందరగా farm house కు పోనీ. అక్కడ నీ ఇష్టంకావాలంటే రాత్రి అంతా నీతో దెంగించుకుంటా. నీ మొడ్డ చీకుతాను. నా పూకునీతో నాకించుకుంటాను." అన్నానుఉమ్మ్మ్ నేనంటే మీకు ఎందుకు మేడం అంథ ప్రేమ అన్నాడు మదన్నీ మీద కాదురా నీ మూరెడు మొడ్డ మీద. తొందరగా పోనీ మూడుసంవత్సరాల నుండి నా పూకు నిండా మొడ్డ లేక సలపరంగా ఉండి. నీ పూకునీ మొడ్డ కోసం తహ తహ లాడుతూ ఉంది. అందుకే డాడీ కి మస్కా కొట్టి నీతోదెంగించుకోవాలని అనుకున్నాను.తొందరగా పోనీ రా మదన్" అన్నాను.ఇంతలో మా కారు farm house చేరుకుంది. ఇద్దరం కారు దిగాము. నేను లాక్తీసాను. మదన్ నన్ను రెండు చేతులతో ఎత్తుకొని లోపలకు తీసుకెళ్లాడు.నన్ను బెడ్ మీద పడేసాడు. మదన్ నా మీద పడ్డాడు.


EmoticonEmoticon